Kortvarig og langvarig terapi

Hvor lang tid tar det å gå i terapi?
Det kommer an på hva du ønsker ut av terapien. Mye vil kunne endre seg hver gang du går i terapi. Vår metode er holistisk, og derfor kan vi ikke legge en plan for selve terapiforløpet, men må vurdere hver gang hva som kommer til syne og forsøke å møte dette på så godt vis som mulig. Du bør sette av de første timene til å bli vant til metoden og sjekke ut om du har tillit til terapeuten. Samlet bør du nok gå 6-12 ganger for at eventuelle endringer av din egen måte å forme livet ditt på, skal sette seg.

Livstemaer
Et mer langvarig terapiforløp åpner for å jobbe med det som vi kaller livstemaer, eller «enduring relational themes» på engelsk. Her tar vi oss tid til å forstå livshistorien din og hva som har påvirket deg i retning av at du nå har:
– sårbarheter som lett trigges hos deg
– ferdigheter og talenter som har dannet seg gjennom tilpasninger som livet har krevd av deg
– forhåpninger som du merker at når de støttes, gjør deg sterk

Her er vi opptatt av hvordan du med kreativitet måtte tilpasse deg omgivelsene dine gjennom oppveksten. Å bli klar over hvordan dette har påvirket deg, både i form av sårbarheter og talenter, gir et grunnlag for å forstå hvordan livet ditt er blitt som det er blitt. Sammen med terapeuten utforsker du så om du kan gjøre endringer som er bedre tilpasset utfordringene og mulighetene dine i dag, slik at du både kan ta bedre vare på deg selv og få lettere tilgang til den kreative siden av deg selv igjen.

%d bloggere liker dette: