Par- og familieterapi

Jeg tilbyr par- og familieterapi med utgangspunkt i metoden til gestaltterapeuten Joseph Zinker.

Vi ser på paret eller familien som en enhet som har funnet sin egen måte å organisere seg på. Vi tar utgangspunkt i at alle gjør så godt de kan, men at gode intensjoner ikke alltid er så lett å realisere. Gjennom å støtte dere til å se tydeligere hva dere allerede er gode til og å tydeliggjøre for dere hvor dere har et utviklingspotensial, forsøker vi å forbedre kommunikasjonen innad i familien.

Par og familier har ofte vanskelig for å løse problemer
– når det er noe som plager/smerter/gjør vondt for en eller flere
– når det er vanskelig å bli enig om hva som er viktig
– når det er vanskelig å finne rom for å utforske behov
– når det er utydelig for dere hvem dere er «til sammen»
– når det er vanskelig å vise sårbarhet overfor hverandre
– når det er vanskelig å vise tillit og dele på ansvar
– når det er vanskelig å finne ro til å se på på det sammen

Som gestaltterapeuter ser vi på slike problemer som noe som ofte skjuler seg for dem det gjelder og som det er vanskelig å gjøre noe med uten å få hjelp utenfra. Vi er opptatt av alle parter skal bli hørt og bli forstått, og tenker at målet vårt ikke er å gi råd eller løse noen problemer, men å øke forståelsen for hvordan problemene oppstår.

Hvis dere ønsker hjelp til å se på problemene dere står i, kan dere bestille time her.
%d bloggere liker dette: