Gestaltterapi

Humanistisk psykoterapi
Gestaltterapi er en humanistisk psykoterapiform. Det betyr at vi bruker samtalen og samspillet mellom klient og terapeut som vårt viktigste redskap. Alle gestaltterapeuter har det samme metodiske grunnlaget, men måten vi bruker metoden på kan være svært forskjellig. Noe av grunnen til det er at selve metoden må integreres i vår egen form for livskunst. Som klient er det derfor også nødvendig at du finner en terapeut som passer til deg.

Som gestaltterapeuter jobber vi ikke med sykdommer, men med opplevde problemer og hvordan de oppstår i forskjellige situasjoner. Ordet gestalt betyr «meningsfull helhet», og vi tenker at problemer oppstår som en følge av at vi ikke klarer å organisere opplevelsene våre slik at de danner meningsfulle helheter. Når dette skjer gjentatte ganger, kan det gå utover helsen – både den kroppslige og den psykiske helsen.

Gestaltterapi som en form for støtte
Som gestaltterapeuter støtter vi klientens opplevelser. Vi tenker at årsaken til at dannelsen av mening avbrytes, er at personen ikke klarer å gi selv støtte i disse situasjonene, eller at det mangler støtte fra omgivelsene. Ofte føler en seg rådløs eller til og med hjelpesløs. Å gå i gestaltterapi er å utvikle egen evne til å støtte seg selv bedre.

Å støtte seg selv
Det er ofte vrient å gjøre noe med dette på egen hånd. De fleste vil prøve å støtte seg selv ved å snakke til seg selv, men denne støtten blir mye mer effektiv når du også utvikler din egen kroppslige selvstøtte. Dette er ikke enkelt å gjøre på egen hånd, for det krever mye oppmerksomhet på egen adferd i omgang med andre, og fører dessverre ofte bare til at du snakker enda mer til deg selv. Vi er nesten avhengige av en oppmerksom hjelper for å gjøre noe med dette.

Som gestaltterapeuter øver jeg meg på å merke hvordan jeg påvirkes av møtet med deg. Jeg deler gjerne denne «kunnskapen» med deg, først og fremst for å gjøre deg oppmerksom på samspillet mellom oss, og deretter for i samarbeid med deg å utforske hvordan vi kan øke kvaliteten på kontakten mellom oss. Dette vil styrke din egen evne til å støtte deg selv i møtet med andre. 

Å ta i mot støtte fra omgivelsene
Også når det gjelder støtten fra omgivelsene, er det vanskelig å gjøre noe med dette på egen hånd. Du kan ikke overtale folk til å støtte deg, og det hjelper heller ikke å bli mer selvstendig eller selvtilstrekkelig. Ofte er vi heller altfor selvstendige, noe som ofte fører til at vi støtter oss selv på måter som skaper større avstand til andre, også når vi gjerne skulle ønske at vi oppnådde det motsatte. Støtten du kan ta i mot fra omgivelsene henger sammen med tilliten du viser dem. For å utvikle denne tilliten er det å være i oppmerksom dialog med en annen nødvendig. Som gestaltterapeuter er jeg opptatt av å skape en trygg atmosfære der du kan øve deg på å la andre bli mer inkludert i livet ditt samtidig som du tar vare på dine egne grenser. 

Sterke og vonde opplevelser
Hvis du har hatt sterke og vonde opplevelser i 
livet, kan det å møte omverden med mer tillit være ekstra utfordrende. Som gestaltterapeuter skal vi være oppmerksomme på at det er nødvendig å bevare balansen mellom selvstøtte og det å åpne seg opp for andre. Jeg vil derfor støtte deg i å støtte deg selv helt til det blir trygt nok for deg å være sammen med meg og dele det som du er i stand til å dele. 

Du kan lese mer om metoden vår under «Hvorfor gestaltterapi?»

%d bloggere liker dette: